Informace o firmě Richard Vaverka

 

 

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 26.04.2008 10:49:00
Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. Pokud se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na místně příslušný živnostenský úřad.
 

Jméno a příjmení:Richard Vaverka
(zapsáno od 16.11.2001)
IČ:70275106
(zapsáno od 16.11.2001)
Místo podnikání:Václava Špály 4058/6, 796 04, Prostějov
(zapsáno od 01.12.2004)
Čsl.odboje 247/24, 798 11, Prostějov - Vrahovice
(zapsáno od 16.11.2001 do 01.12.2004)
Evidující úřad:Městský úřad Prostějov
 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.